نرم افزار Gmail Drive:درایو مجازی گوگل که با کمک آن می توانید از فضای اکانت GMailخود که در ابتدا بیش از 7 گیگابایت میباشد به عنوان یک درایو مجازی در کامپیوتر استفاده کنید.

دانلود

دانلود توضیحات وروش نصب